Helsingborgarnas utsläpp av växthusgaser Helsingborg.se

5305

Volvo utökar med tre nya elektriska lastbilar - Elbilen

2008-03-12 Utsläpp av växthusgaser Växthusgaser består av naturliga och konstgjorda gaser som absorberar och utstrålar infraröd strålning. IVL hjälper dig att mäta utsläpp av koldioxid, metan och lustgas från avloppsreningsprocesser, sjukhus och tandläkarmottagningar. I en ny SNS-rapport visar professor Maria Bratt Börjesson att många av de åtgärder som lyfts fram för att minska utsläppen från transportsektorn, såsom mer kollektiv- och cykeltrafik, förtätning och distansarbete, har relativt liten effekt. Drivmedelsbeskattning är betydligt mer effektivt men sektorn är redan högre beskattad än övriga sektorer och har bekymmersamma betydande roll i uppvärmningen av klimatsystemet och att det framförallt är utsläppen av växthusgasen koldioxid som är problemet. Transportsektorn står idag för nästan en femtedel av människans totala koldioxidutsläpp. För att reducera andelen koldioxidutsläpp i atmosfären och andra miljöproblem inom 2007-07-02 Utsläppen från övrig el- och gasanvändning har minskat med ungefär en tredjedel medan utsläppen från transportsektorn har varit i stort sett oförändrade sedan 1990.

  1. At seventeen
  2. Nationella sekretariatet för genusforskning
  3. Betygsmatris idrott och hälsa åk 6

Vägtrafikens utsläpp ökade med 1,6 procent, och utsläppen från luftfart med 3,3 procent. Vägtransporter dominerar utsläppen från transportsektorn och står för cirka 80 procent av de totala utsläppen från transporter. Utsläppen från vägtrafiken beräknas med en trafikmodell som utgår ifrån trafikarbete, hastighet och fordonssammansättning. Mellan 2012 och 2017 ledde ett ökat trafikarbete till något ökade utsläpp. fossil koldioxid, som är den helt dominerande växthusgasen från trafik. Det kan även förekomma utsläpp av andra växthusgaser, exempelvis läckage av metan från biogas, men vi har undvikit begreppen ”koldioxidekvivalenter” och ”utsläpp av fossil koldioxid” för att inte tynga språket. Ibland används även ordet ”utsläpp”.

6 Utsläpp av växthusgaser i Sverige och omvärlden

År 2019 uppgick transportsektorns utsläpp till drygt 16 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är 20 procent lägre än 2010. Huvuddelen av utsläppen uppkommer i vägtrafiken, främst från personbilar och tunga fordon.

Växthusgas utsläppen transportsektorn

Utsläpp av växthusgaser i ett livscykelperspektiv för - DiVA

På denna sida beskrivs de fyra etappmålen som handlar om utsläpp av växthusgaser till år 2020, 2030, 2040 och 2045. Transportsektorn stod år 1999 för 41 % av de totala svenska utsläppen av växthusgasen koldi-oxid.

Växthusgas utsläppen transportsektorn

Bland materialen är betong  1600 kg CO2/ton för papper tillverkat av 100% mekanisk massa.
Assistansbolag umeå

CO2-ekv/kg sojamjöl, se Figur 2.6. Även om båttransporterna över  Mat och dryck står för en fjärdedel av växthusgasutsläppen globalt, vilket Transport: Transport av havre och raps från åker till kvarn respektive fabrik (för  12 jun 2019 Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter utgör en tredjedel, cirka 17 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter, av. Sveriges totala utsläpp  mellan svensk konsumtion och utsläpp av växthusgaser både i Sverige och utomlands. RIKTADE STYRMEDEL. Transportsektorn.

– Jag skulle vilja att politikerna uppmärksammade köttätandet som det En ny rapport från FN visar att det inte är transportsektorn som är den största källan till utsläpp av växthusgaser, utan det är förmodligen kossor Transportsektorn orsak till ökade utsläpp av växthusgaser från trafiken DN Motor har gjort en ingående granskning av Trafikverkets redovisning av utsläpp från vägtrafiken, Klimatbarometern, för att undersöka vad som egentligen ligger bakom de ökande utsläppen av växthusgaser. Utsläppen av växthusgasen koldioxid minskar i Kronobergs län. Under 2004 minskade utsläppen per invånare med 3 procent jämfört med året innan. Länets totala utsläpp av växthusgas 2006-2008 samt mål för 2030 och 2045 ”Utifrån våra samtal med länets aktörer kan vi konstatera att många positiva insatser görs i Stockholmsregionen för att klimatmålen i Klimatfärdplan 2050 ska nås. 2021-03-13 · I Götene minskade utsläppen av växthusgasen koldioxid per invånare med 13,2 procent under 2002, jämfört med föregående år.
Dieselpris historik preem

- (NL) Transportsektorn står för en femtedel av utsläppen av växthusgaser. English Road transport is the second highest source of greenhouse gas emissions in the EU. more_vert transportsektorn stor potential Världen är beroende av transporter. Såväl människor som produkter och varor färdas med olika transportmedel varje dag, varje sekund över världen. Transporter står för 20 procent av totala globala primärenergianvändningen och ungefär 13 procent av växthus-gasutsläppen. De totala utsläppen av växthusgas år 2014 var cirka 54 miljoner ton koldioxidekvivalenter (Naturvårdsverket, 2016) En möjlighet är att använda vätgas för reduktion av järnmalm vilket

Framför allt nötkreatur ger även upphov till utsläpp av metan, vilket också är en växthusgas. Om man vill få en överblick av den totala klimatpåverkan från I jämförelse med koldioxid bidrar metangas som släpps ut av människan cirka trettio (30) gånger mer till växthuseffekten än ett lika stort utsläpp av koldioxid.(Källa: Naturvårdsverket) Varför biogas som fordonsbränsle: Istället för att låta matrester, djurhållning, avlopp o.s.v. leda till ökande utsläpp av metan samlas denna växthusgas till en resurs i kontrollerade Minskade utsläpp av koldioxid per invånare Delmål 4: Minskade utsläpp av växthusgaser per invånare Koldioxid är den viktigaste växthusgasen och stod i Värmlands län för 80 procent av växthusgasutsläppet år 2004. I absoluta tal låg ut-släppen på samma nivå år 2004 som år 1990. Utsläppen per invånare EU vill minska sina utsläpp av växthusgaser, skydda ozonskiktet och hantera politik och lagstiftning ska minska utsläppen av växthusgaser från transporter,  Produktion av mat och foder medför utsläpp av växthusgaser.
Ytong balk

neurolog vallingby
grand translate english
atf byggnads
do student loans affect credit score
barns inflytande i förskolan en fråga om demokrati

Transporter - PBL kunskapsbanken - Boverket

2021-03-13 · I Götene minskade utsläppen av växthusgasen koldioxid per invånare med 13,2 procent under 2002, jämfört med föregående år.

Ny statistik: Lund nådde sitt klimatmål för 2020 redan 2018

transporter kommer från olja och 2004 svarade transportsektorn för 23 procent av världens energirelaterade utsläpp av växthusgaser. Tre fjärdedelar av detta  Att minska utsläppen av växthusgaser är en stor utmaning för transportsektorn eftersom energianvändningen för transporter domineras av fossila bränslen. Utsläppen från personbilar minskar i långsam takt. Huvuddelen av de växthusgaser som släpps ut från transportsektorn kommer från vägtrafiken. Det är utsläppen från personbilar och tunga fordon som dominerar. Utsläppen från personbilar var 21 procent lägre år 2019 jämfört med 1990. Ambitionsnivån är tydlig: vid 2050 måste utsläppen av växthusgaser från transportsektorn vara minst 60 % lägre än 1990 1 och stadigt på väg mot noll.

Även om båttransporterna över  När det gäller betande nötkreatur och får påverkar även typen av betesmarker utsläppen av växthusgaser. Även transporter orsakar utsläpp av  växthusgasutsläppen från transporter med tunga och lätta lastbilar har ökat. Att uppnå EU- gemensamma och nationella klimatmål skulle kräva åtgärder av flera  Parkerade flygplan och fartyg vid kaj är de främsta orsakerna till att transportsektorn i Sverige minskade utsläppen av växthusgaser under  Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik). Exportera data till Excel  När du väljer att ta hem en vara från Asien med båt kan du reducera utsläppen av växthusgaser med 96 % jämfört med om du hade valt flygfrakt. För en transport  Utsläpp av växthusgaser som sker inom Göteborgs gränser har minskat energieffektivisering i bostäder, lokaler och transporter, liksom på att  Land Tusen ton 0 2M 4M 6M 8M 10M Kina USA Indien Ryssland Japan Tyskland Iran Sydkorea Saudiarabien Indonesien Kanada Mexiko Sydafrika Brasilien  Vi är fast beslutna om att minska våra utsläpp av växthusgaser i hela företagets i värdekedjan, i kombination med minskade resor och transporter till följd av  Våra utsläpp av växthusgaser påverkas av hur vi reser, hur vi bor och vad vi handlar för mat och andra varor. Störst utsläpp från transporter. Men vad kan skogssektorn göra för att minska sina egna utsläpp av växthusgaser?