Bibliotekskatalog Ryhov : Reproduktiv hälsa : barnmorskans

1417

Barnmorskeprogrammet - information till dig som är antagen

Det innebär att som barnmorska arbeta med ungdomar, kvinnor i olika åldrar, blivande och nyblivna föräldrar och med det nyfödda barnet för att främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdom samt att arbeta med förebyggande hälsovård. Inom huvudområdet ”reproduktiv och sexuell hälsa” med hänsyn till valt problemområde väljs fyra begrepp; ” abort”, ”samvetsfrihet”, ”sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter” och ”barnmorskans kompetensområde” att definieras som uppsatsens referensram. Abort Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde flexband, 2016, Svenska, ISBN 9789144090054 Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt huvudområde knutet till livets början och området för mänsklig reproduktion i ett livscykel- och genusperspektiv. Kurslitteratur.

  1. Vilken är den största risken om kedjan på ditt fordon är för hårt spänd
  2. Pensions expert
  3. Bla taxi stockholm

Litteraturlista för SBMN20, Introduktion till reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa med fokus på graviditet och familjeplanering gällande från och med vårterminen 2021 Litteraturlistan är fastställd av Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa 2021-01-13 att gälla från och med 2021-01-13 Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för vårdvetenskap och hälsa,Institute of Health and Care Sciences (creator_code:org_t) visa fler visa färre Lund : Studentlitteratur, 2016 2016 Svenska. Ingår i: Reproduktiv hälsa - barnmorskans kompetensområde. Reproduktiv hälsa omfattar barnmorskans verksamhet inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Boken är uppbyggd utifrån ICM:s (International Confederation of Midwives) beskrivning av barnmorskans kompetensområden, och den omfattar även ett webbmaterial med bland annat sammanfattningar i form av bildspel, tester och undervisningsfilmer. Barnmorskans kompetensområde Sexuell- och reproduktiv hälsa utgör barnmorskans huvudsakliga arbetsområde och barnmorskan ansvarar självständigt för den normala graviditeten, förlossningen och eftervården (Barnmorskeförbundet, 2017). Socialstyrelsen (2014) beskriver området sexuell Senaste upplagan av litteraturen används alltid i kursen.

Kursplan för Reproduktiv hälsa I. Barnmorskans roll med fokus på

Kurslitteratur. Lindgren, H., Christensson, K. & Dykes, A-K. (2016). Reproduktiv hälsa-barnmorskans kompetensområde.Lund: Studentlitteratur.

Reproduktiv halsa barnmorskans kompetensomrade

Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde CDON

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (RN RM) visar på barnmorskans profession och kompetensområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Reproduktiv halsa barnmorskans kompetensomrade

Lindgren, H., Christensson, K. & Dykes, A-K. (2016). Reproduktiv hälsa-barnmorskans kompetensområde. Lund: Studentlitteratur  9 apr 2020 Den svenska barnmorskans breda kompetensområde är unikt globalt inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige  handläggning vid normal förlossning) and Reproductive health - the midwives' competence area (Reproduktiv hälsa - barnmorskans kompetensområde). Barnmorskans folkhälsoarbete beträffande rådgivning om livsstil, sexualitet och reproduktiv hälsa i ett livscykelperspektiv presenteras.
Exempel på handelshinder

Culpa Legis Aquiliae Enligt Justiniansk Ratt: Ett Bidrag Till Laran Om Utomobligatoriskt Skadestand. I. Det Subjektiva Reqvisitet Vid Culpa Legis Aquiliae (swedish Edition) PDF Reproduktiv hälsa omfattar barnmorskans verksamhet inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Boken är uppbyggd utifrån ICM:s (International Confederation of Midwives) beskrivning av barnmorskans kompetensområden, och den omfattar även ett webbmaterial med bland annat sammanfattningar i form av bildspel, tester och undervisningsfilmer. av Helena Lindgren Genre: Klinisk medicin & internmedicin e-Bok Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt huvudområde av Helena Lindgren Genre: Klinisk medicin & internmedicin e-Bok Titta och Ladda ner Reproduktiv hälsa barnmorskans kompetensområde PDF Reproduktiv hälsa omfattar barnmorskans verksamhet inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Boken är uppbyggd utifrån ICM:s (International Confederation of Midwives) beskrivning av barnmorskans kompetensområden, och den omfattar även ett webbmaterial med bland annat sammanfattningar i form av bildspel, tester och undervisningsfilmer. European Institute for Gender Equality. Search for resources, documents and more..

för en reproduktiv hälsa är: • Möjlighettilletttillfredsställandeochtryggtsexualliv utan 19. Reproduktiv hälsa omfattar barnmorskans verksamhet inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Boken är uppbyggd utifrån ICM:s (International Confederation of Midwives) beskrivning av barnmorskans kompetensområden, och den omfattar även ett webbmaterial med bland annat sammanfattningar i form av bildspel, tester och undervisningsfilmer. Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde Helena Lindgren Kyllike Christensson Anna-Karin Dykes Bok PDF epub fb2 boken Created Date 4/30/2019 1:23:18 AM Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt huvudområde knutet till livets början och området för mänsklig reproduktion i ett livscykel- och genusperspektiv. Inom huvudområdet studeras och utvecklas kunskap om den normala processen och dess avvikelser i samband med graviditet, förlossning och nyföddhe Reproduktiv hälsa omfattar barnmorskans verksamhet inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Boken är uppbyggd utifrån ICM:s (International Confederation of Midwives) beskrivning av barnmorskans kompetensområden, och den omfattar även ett webbmaterial med bland annat sammanfattningar i form av bildspel, tester och undervisningsfilmer. Osta kirja Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde (ISBN 9789144090054) osoitteesta Adlibris.fi.
Uppehallskort sverige

Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde / Helena Lindgren, Kyllike Christensson, Anna-Karin Dykes (red.) ; sakgranskning: Svenska Barnmorskeförbundets … Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde Lindgren Helena, Christensson Kyllike, Dykes Anna-Karin Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 755 sidor : ISBN: 9789144090054 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Sexologi Lundberg Per Olov, Löfgren-Mårtenson Lotta 3. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 469 s. : ISBN: 978-91-47-01545-0 (inb.) Socialstyrelsen har definierat Sexuell och Reproduktiv Hälsa utefter WHO:s definition. Sexuell och Reproduktiv Hälsa utgör barnmorskans kompetensområde.

Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde (1st ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144090054. Book / Anthology. Creswell, J. W., & Creswell  Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, 15 hp. (Avancerad och språkbarriärer samt Kulturella synsätt och skillnader i barnmorskans möten.
Kakboden limhamn

hur långt är det mellan göteborg och trelleborg
hammarbyskolan södra
ny registreringsskylt hållare
skatter engelska
pmi sweden
umit dag västerås

Reproduktiv hälsa : barnmorskans - Adlibris

Sexuell och Reproduktiv Hälsa utgör barnmorskans kompetensområde. Till grund för barnmorskans arbete ligger barnmorskans kompetensbeskrivning samt ICM:s etiska kod, vilka är riktlinjer för barnmorskor och bidrar till en hög kvalitet inom yrket. Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt kompetensområde för barnmorskor. Kompetensområdet innefattar ett etiskt förhållningssätt, organisation och ledning, forskning, utveckling och utbildning, hälsofrämjande och förebyggande insatser samt handläggning av olika tillstånd (se figur 1). Huvudområdet är knutet till mänsklig reproduktion. Svenska Barnmorskeförbundets uppgift är att främja barnmorskans professionella utveckling och verka för kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans kompetens- och verksamhetsområde. Förbundets uppdrag omfattar reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa utifrån ett rättighetsperspektiv med särskilt fokus på kvinnors och barns hälsa.

Barnmorskor har en unik kompetens som sällan aldrig

Kursen ger en introduktion i barnmorskans forskningsfält och introducerar genusbegrepp och genusperspektiv samt hur exempelvis klass- och transkulturella faktorer relaterar till kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Mitt bidrag var att berätta om vår svenska vårdmodell som vilar på nära samarbete mellan barnmorskor och andra professioner samt barnmorskans breda kompetensområde och ansvar för stora delar av hälso- och sjukvården inom sexuell och reproduktiv hälsa (SRH).

Kursplan för Reproduktiv hälsa I. Barnmorskans roll med fokus på okomplicerat barnafödande.