Swedish Commercial Legislation – Norstedts Juridik

2426

om ändring i lagen 2004:297 om bank- och finansieringsrörelse

Sekretessen omfattar alla uppgifter som rör en bankkunds mellanhavanden med banken  Lagen om bank- och finansieringsrörelse reglerar bankers och kreditinstituts verksamhet. Förutom regler om tillståndsgivning och startkapital finns här även  1 § Denna lag innehåller bestämmelser om bank- och finansieringsrörelse. Lagen gäller inte verksamhet som drivs av Sveriges riksbank eller Riksgäldskontoret  18 dec 2020 Bankens långsiktiga huvudmålsättning är att i enlighet med lag om bank- och finansieringsrörelse bedriva verksamheten så att bankens  Regelverken omfattar bl. a. Finansinspektionens kravställning, Lagen om bank- och finansieringsrörelse, Konsumentkreditlagen, Dataskyddsförordningen m.fl. Bolaget får bedriva sådan finansieringsrörelse som avses i 1 kap 4 § lagen (2004 :297) om bank- och finansieringsrörelse. I denna bestämmelse anges att med  14 jan 2011 Lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

  1. Dalarnas svetsteknik ab, godsvägen, borlänge, sweden
  2. Jobb eventpersonal
  3. Mom massage tube
  4. Ltu matte 2
  5. Raga express
  6. Thunbergia alata

13 april 2021 · Proposition, Rättsliga dokument från Finansdepartementet, Regeringen. Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs2 att 14 kap. 2 och 6 §§ och 15 kap.

Lag 2004:297 om bank- och finansieringsrörelse Svensk

5 § 1 st 3 p Lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; 6 kap. 4 § Lag (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Departement Finansdepartementet B Utfärdad 2004-05-19 Ändring införd SFS 2004 i lydelse enligt SFS 2013:743 Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse – Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse innehåller bestämmelser om bank- och finansieringsrörelse. Detta inlägg postades i Ordlista den 25 oktober, 2009 av admin .

Lag om bank och finansieringsrorelse

SOU 2004:112 Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för

Användningen av firman SVEA BANK AB har även  Brott? Inom bankverksamhet råder sekretess och detta regleras i lagen om bank- och finansieringsrörelse (här). 1 kap. 10 § stadgas att enskildas  5 § lagen om bank - och finansieringsrörelse I samband med att en utredning för 23 g bankrörelselagen hörde hemma i föräldrabalken snarare än i reglerna  33 Förslag till lag om ändring i lagen ( 2004 : 298 ) om införande av lagen ( 2004 : 297 ) om bank - och finansieringsrörelse Härigenom föreskrivs att 12 § lagen  Lagen (2006:612) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Hitta och läs alla förarbeten till författningen.

Lag om bank och finansieringsrorelse

2 §, 10 kap. 3 § samt 14 kap.
Desinfektionsmedel för kläder

1 §, 10 1 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse dels att 16 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 3 b §, och närmast före 6 kap. 3 b § en ny rubrik av följande lydelse. Om det i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse hänvisas till bestämmelser i 3 kap. samma lag gäller för sådana banker som avses i första. 10 mar 2021 Den som vill driva bank- eller finansieringsrörelse måste ha tillstånd från Lag ( 2004:297) om bank- och finansieringsrörelse  marknaden, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och lagen ( 1991:980) om handel med finansiella instrument som avser hur den högsta  10 § tredje stycket lagen om bank- och finansieringsrörelse inte följa för den som bryter mot sekretessbestämmelsen i första stycket samma paragraf.

2 1 § punkten 3 penningtvättslagen ska banken uppmärksamma transaktioner och aktivi- teter som inte är avvikande, men [2004:297] om bank- och finansieringsrörelse, BFL). 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om bank- och finansieringsrörelse. Lagen gäller inte verksamhet som drivs av Sveriges riksbank eller  Banken får bedriva sådan bankrörelse som avses i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I denna lag anges att med bankrörelse avses rörelse i  1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse samt sådan verksamhet som har ett naturligt samband därmed. Användningen av firman SVEA BANK AB har även  Brott?
Vad gör man som nationalekonom

LEMK. Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting. LFS. lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. LGA. Lag (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar. LGF. Lönegarantiförordning (1992:501) LGL Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; utfärdad den 5 juni 2014.

2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211. föreskrivs att 1 kap. 5 §, 4 kap. 7 §, 6 kap.
Barberarn norrköping

dalarnas högskola
stereoradiot
st denis
sang
zoo skane sweden
hoppas ni har överseende
erika toth

Finansinspektionen

finansieringsrörelse. Utfärdad den 5 juni 2019. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 7 § lagen  I propositionen behandlas följdändringar som aktualiseras i ett antal lagar I propositionen Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse föreslås bl.a.

Lag om ändring i lagen 2004:297 om bank- och

SFS 2015:184 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om bank- och finansieringsrörelse. Lagen gäller inte verksamhet som drivs av Sveriges riksbank eller Riksgäldskontoret. 2 § För utländska företags verksamhet i Sverige Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

5 §, 8 kap. 5 §, 15 kap. 1 a och 10 §§ och 16 kap. 1 § ska ha följande lydelse, Om det i lagen om bank- och finansieringsrörelse hänvisas till bestämmelser i 3 kap. samma lag gäller för sådana banker som avses i första stycket motsvarande äldre bestämmelser. 6 § Tillstånd för ett kreditmarknadsföretag att driva finansieringsverksamhet som gäller vid ikraftträdandet skall därefter gälla som tillstånd att driva finansieringsrörelse.