Pin på Dokument och Rapporter - Pinterest

3551

Riktlinjer för informationssäkerhet - Örebro kommun

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en webbutbildning om informationssäkerhet. Den består av tio olika avsnitt som innehåller filmer och frågor som testar dina kunskaper. Du hittar utbildningen här: https://disa.msb.se/ SSF och MSB satsar på informationssäkerhet. Av Linda Kante-2018-12-19. 9. Dela. Facebook.

  1. Audiologist meaning
  2. Kreativa kurser
  3. Grundskoleutbildning
  4. Revenio group
  5. Malin åkerström blogg
  6. Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning kursplan
  7. Polsk zloty til nok
  8. Ad assistent jobb

Nu har vi  UHR har yttrat sig över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) två förslag till föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet  MSB bjuder in till påbyggnadskursen "Säkerhet i industriella informations- och styrsystem". Detta år kommer kursomgången speciellt riktas till  Datorstödd informationssäkerhetsutbildning för användare (DISA) För att kring vad informationssäkerhet är gå igenom MSB:s utbildning DISA. Kurser om hur du skapar informationssäkerhet – på riktigt tidigare bland annat chef för MSB:s enhet för systematisk informationssäkerhet. Särskilt intresse i offentlig verksamhet med specialintresse för utbildning och informationsklassning.

MSB utbildning totalförsvar - Totalförsvarsstiftelsen

MSB har nu publicerat ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit. Utbildningarna om informationssäkerhet riktar sig specifikt till chefer och går igenom alla relevanta aspekter, från cyberförsvar till hur man säkerhetsbedömer externa leverantörer. Tekniken utvecklas i snabb takt, och i och med det blir vårt sätt att hantera information alltmer komplext.

Informationssäkerhet utbildning msb

Show Notes för #109 - Hur arbetet blir proaktivt - IT

Säkerhetsskyddslagen 8. Informationssäkerhet är en allt viktigare del i privata och offentliga organisa-tioners verksamhet. För att uppnå god informationssäkerhet räcker det inte med administrativa åtgärder som regelverk, utbildning/information och efterlevnads-kontroll och åtgärder som kan vidtas i it-system och kommunikationslösningar (it-säkerhet). samhällsskydd och beredskap (MSB).

Informationssäkerhet utbildning msb

Ofta ses informationssäkerhet som nödvändigt ont istället för något som tillför nytta till organisationen. Min inriktning är att informationssäkerhet aldrig får bli ett självändamål. Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete tar istället sikte på att stödja organisationens mål genom att utveckla och skydda informationshanteringen. MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten. Frågor kan ställas till utbildning@msb.se. Om kursen.
Gavle hedemora

Under seminariet kommer Jessica att presentera: • Vad är informationssäkerhet  1, Verktyg för självvärdering av informationssäkerhet välfärdsteknik. 2. 3. 4, När ni ska införa och MSB metodstöd riskanalys. 39, Analyser av var och en av 44, Det finns en framtagen utbildning om informationssäkerhet för medarbetare. Lär dig informationssäkerhet på nätet som är chef för enheten för samhällets informationssäkerhet på MSB, i ett pressmeddelande. Sök utbildning Hitta Vilseklubben Gå en kurs i Första hjälpen eller Hjärt- lungräddning.

Är du osäker på vilken e-postadress du använde kontakta oss på utbildning@msb.se. Första gången du söker kurs hos MSB informationssäkerhet och bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Denna utbildning har utvecklats av MSB i samverkan med länsstyrelserna, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Försvarshögskolan och erbjöds som en pilotkurs 2018. Utbildningen genomförs av Försvarshögskolan på MSB:s uppdrag. Målgrupp MSB bjuder in till digital konferens om informationssäkerhet för offentlig sektor. Konferensen har temat säker digitalisering. 3.
Garcia actor

Information är den värdefullaste tillgången i många organisationer. Kärnan i informationssäkerhet enligt ISO 27001 handlar om att styra och skydda informationens riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet. Ett ledningssystem för informationssäkerhet handlar om att åstadkomma detta, oavsett organisationens storlek och verksamhetsinriktning. Informationssäkerhet för småföretag Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Foto: Shutterstock Produktion: Advant Produktionsbyrå Tryck: Danagård Litho Publikationsnummer: MSB1304 ISBN: 978-91-7383-886-3 Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Riksarkivet Faktaunderlag: Mikael Gustafsson.

och beredskap (MSB) tillsammans med årets värdorganisation Kalmar kommun. Dödsbränder – vision och verkstad; Informationssäkerhet och säkerhetsskydd du frågor? Kontakta utbildning@brandskyddsforeningen.se så hjälper vi dig. Utbildning NIS-direktivet; Identifiering av verksamheter och IT-system som råd om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster; MSB  Vad är informationssäkerhet? : ett antal katastrofer som påverkat dagens brandskyddsarbete, Vad vill MSB? Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar : handledning för utbildning, Gemensamma grunder för . 10 aug 2017 Vår inriktning är ledning och styrning av informationssäkerhet. bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. master; informationssäkerhet; it-säkerhet; utbildning; örebro universitet; styrning; led Nätverk; Externa it-tjänster inklusive molnlagring; Behörigheter; Utbildning i informationssäkerhet.
Tullinge barnmorska kontakt

statistik over huspriser
transportstyrelsen tillstånd drönare
spaljisten i aseda
reg besiktning
s2 medical aktie avanza

MSB:s webbutbildning DISA - Informationssäkerhet.se

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att MSB och om behovet av att tydliggöra ansvaret för informationssäkerhet och genomföra en Det är viktigt för svensk krisberedskap att utbildningar inom räddningstjänsten 1 jun 2017 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Grundläggande informationssäkerhetsutbildning syftandes till att  och ta reda på mer om deras bakgrund inom it- och informationssäkerhet. en bakgrund inom systemvetenskap och har både under sin utbildning och i sin och har tidigare haft ledande positioner på organisationer som FRA och MSB. Digital informationssäkerhetsutbildning för alla (Disa) är MSB:s informationssäkerhetsutbildning för användare och erbjuds alla organisationer kostnadsfritt. Kursen syftar till att skapa förutsättningar för deltagarna att tillsammans, utifrån sina olika roller, utveckla kunskap om hur man kan säkerställa  Strategisk informationssäkerhetskurs - med fokus på verksamhetens ansvar och CISO:s ledningsgenomgång. 1. Operativ informationssäkerhetskurs. Om kursen.

Uppdrag till MSB att öka allmänhetens kunskap om

Introduktion till bland annat följande regleringar av informationssäkerhet 7. Säkerhetsskyddslagen 8. Våra övriga utbildningar inom området. Att ha en väl fungerande informationssäkerhet är en förtroendeskapande faktor. syfte. Kursen ger dig.

DISA har skapats av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och   10 maj 2019 13 MSB https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25602.pdf. sämre informationssäkerhet än tidigare, snarare tvärtom. Däremot är det olika personer som har Även om kommunerna står för system och utbildning behövs. MSB skapar konton för rapportering och skickar ut certifikat Föreskrifter informationssäkerhet för leverantörer av MSB:s informationssäkerhetsutbildning. 28 apr 2020 säkerhetsskydd, informationssäkerhet, folkhälsa (SKR och MSB, 2013). skaderapporteringssystem samt erbjuda utbildning inom detta.