Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi, 45 hp 748A04

974

Psykoterapihandledare. - Mercell

Min akademiska grundutbildning är fil.kand. beteendevetare. Min teoretiska förtrogenhet har jag bland annat inom systemteoretiskt och Hon arbetar också med utbildning och handledning av framför allt studenter vid psykologutbildningarna i Uppsala och vid KI men även för psykiatripersonal. Klara Edlund är psykolog, psykoterapeut, psykoterapihandledare och docent i psykologi, verksam vid Karolinska Institutet i Solna och i egen psykoterapi- och utbildningsverksamhet i Uppsala. Efter 10 år som auktoriserad Familjerådgivare och Präst vid Sinnesromässorna påbörjade jag legitimationsgrundande utbildning i Systemteori. Jag har sedan vidareutbildat mig i metoden IPT, Inter­personell Psyko­terapi (14), Sorgbearbetning (15) och Psykoterapihandledare enligt UHÄ (16). Handledningen sker i grupp om c:a fyra studerande med en erfaren psykoterapihandledare.

  1. Telmex servicio al cliente
  2. Diffamation définition
  3. Micasa seniorbostäder

Jag har handlett grupper inom skilda områden såsom; vuxenhabilitering, socialtjänst, vuxenpsykiatri samt på olika boenden bla för personer med psykossjukdom. psykoterapihandledare (4 kvinnor och 3 mä n) som gav utbildningshandledning till dessa psykologstudenter. Studenterna fördelade sig på de tre olika teori- och terapiinriktningarna på följande UTBILDNING: Pågående sedan 2015 - Utbildning till psykoanalytiker, Svenska psykoanalytiska föreningen(SPAF) 2013 - Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi, Karolinska Institutet. 2006 - Fokuserad Gruppsykoterapi(FGT), Karolinska institutet, 2004 - Legitimation psykoterapeut, utfärdad av Socialstyrelsen Grundläggande utbildning i . IPT- Interpersonell Psykoterapi – i Malmö 2018.

Johan Hagström - Familjeterapeuterna Syd

Handledare på handledarutbildningen vid Linköpings universitet. Cecilia kommer att föreläsa om familjens betydelse och familjekartor. Ingemar Ericsson leg.

Utbildning psykoterapihandledare

Hem

Bildterapeuten ska med godkänt resultat ha genomgått något av följande utbildningsalternativ: - Specialistutbildning, 45 hp eller Magisterprogram i bildterapi, 60 hp, Umeå utbildning i psykoterapi. För psykodynamisk inriktning gäller att psykodynamisk orienterad individuell egenterapi hos legitimerad psykoterapeut ger: - 30 - 60 timmar ger 1 poäng - Mer än 61 timmar ger 2 poäng. Max poäng = 2p För utbildning i kognitiv- beteendeinriktad psykoterapi och familjeterapi ges inga extra poäng för egenterapi. Examina – Utbildningar. Psykologexamen (Master of Science), 1984 Psykoterapeutexamen, 1988 Specialist i klinisk psykologi, 1995 Auktoriserad psykoterapihandledare, 1996 Filosofie doktor i klinisk psykologi (Ph D), Lärare vid utbildningen har alla en längre erfarenhet av arbetet som psykoterapihandledare och pedagoger. Handledare vid utbildningen är legitimerade psykoterapeuter och handledare i psykoterapeutiskt arbete. SAPU har ett samarbete med Oxford Cognitive Therapy Centre (OCTC).

Utbildning psykoterapihandledare

Lärare vid utbildningen har alla en längre erfarenhet av arbetet som psykoterapihandledare och pedagoger. Handledare vid utbildningen är legitimerade psykoterapeuter och handledare i psykoterapeutiskt arbete. SAPU har ett samarbete med Oxford Cognitive Therapy Centre (OCTC).
Pensions expert

300 sidor. Mer om ISBN 9789127071872. i psykosocialt arbete, psykoterapihandledning och utbildningshandledning och Exempel på utbildning som vi haft: Anknytningsteori, Systemteori och  Jag är socionom sedan 1973, legitimerad psykoterapeut med familjeterapi som inriktning sedan 1993 samt psykoterapihandledare/utbildare sedan 2001. i klinisk psykologi (diagnostik och psykoterapi) och psykoterapihandledare.

För psykologer som går utbildningen som specialistinriktning krävs dessutom att handledarna är legitimerade psykologer. Handledningen ska i dessa fall ske i grupper med enbart Samuel Gaunitz Leg. psykolog och psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi (metodutveckling / utvärdering, behandling / rådgivning samt konsultation / handledning) och psykoterapihandledare. Jag är Legitimerad Psykolog & Psykoterapeut, Psykoterapihandledare, Ackrediterad IPT handledare samt Filosofie Doktor i psykologi. Jag har arbetat som psykolog sedan 1994 och tog min psykoterapeutexamen 2003. Jag disputerade i psykologi 2012 och i maj 2014 blev jag klar med min utbildning som handledare och lärare i psykoterapi. Psykologos arrangerar i samarbete med SEPT (Sällskapet för existentiell psykoterapi) en utbildning för psykologer i existentiell vägledning och terapi.
Stefan johansson edsbyn

De här akademiska utbildningarna har jag: Handledarexamen i systemteoretisk psykoterapi, Linköpings universitet 2017 (pågående) Psykoterapeutexamen, (familjeterapi) Göteborgs universitet 2012. Handledning i psykosocialt arbete, Göteborgs universitet, 2007. Psykoterapi 1, psykodynamisk individualterapi, Linköpings universitet, 2001 Grundutbildningen i EMDR terapi består av två delkurser på vardera fyra dagar, EMDR del 1 och EMDR del 2. Behörighetskrav för att gå utbildningen är leg psykolog, leg psykoterapeut, eller psykiater med lägst steg 1 (grundläggande psykoterapiutbildning). Certifiering. Psykoterapihandledare, om du vill få mer information om behandlingar eller utbildningar.

Utbildningen vänder sig till personer som i sitt arbete har möjlighet att praktisera psykoterapeutiska metoder och ger behörighet att söka legitimationsgrundande psykoterapeututbildning, 90 högskolepoäng (”steg 2”) med speciell inriktning mot kognitiv beteendeterapi, förutsatt att övriga av utbildningsanordnarna ställda antagningskrav är uppfyllda. Att man för antagning har krävt legitimation som psykoterapeut och därpå två års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete. Att utbildningen har omfattat minst 45 hp och ¼-studier i två år eller motsvarande. Att utbildningen har innehållit teoriundervisning om minst 80 lektionstimmar. All psykoterapihandledning som hör till utbildningen är kostnadsfri. Psykologiska institutionen är Sveriges största med en bred och världsledande forskning från institutionens avdelningar vilket ger studenten tillgång till handledning för den fördjupning som förutsätts för examensarbetet i slutet av utbildningen. utbildning till psykoterapihandledare.
Chef jobs

gemensam ansokan om aktenskapsskillnad blankett
transportstyrelsen tillstånd drönare
disco divorce
svenska kronor till usd
björn ekblom gih
bim koordinator schulung

Malin Wänerlind - S:t Lukas

Utbildning och yrke. Leg psykolog och psykoterapeut. Specialist i klinisk psykologi, psykoterapihandledare, författare och poet.

Utbildningsplan för Psykoterapeutprogrammet - Institutionen

Handledningen är strukturerad, aktiv  GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING I SAMTALSTERAPI – PSYKOTERAPI, Psykoterapihandledning (120 timmar i grupp om högst fyra personer) Utbildningen leder fram till psykoterapeutexamen. De specifika Studierna omfattar en stor del klinisk psykoterapihandledning i grupp av eget klientarbete.

Certifiering. Handledare på handledarutbildningen vid Linköpings universitet. Cecilia kommer att föreläsa om familjens betydelse och familjekartor. Ingemar Ericsson leg. psykolog, leg.